Zajišťujeme komplexní terénní úpravy, které provádíme univerzálním čelním nakladačem UNC 753. Jeho hladká čelní lopata je
vhodná nejen pro terénní úpravy i přesun materiálu či úklid sněhu. Naproti tomu zubatou čelní lopatu používáme pro těžbu
zeminy, demolici menších objektů, přípravu terénu pod zámkovou dlažbu a další zemní práce a terénní úpravy.
Pro zákazníky z měst Kladno, Praha, Kralupy, Slaný a dalších lokalit zajišťujeme i pronájem kontejnerů a s ním související odvoz odpadu.